Cửa cuốn tấm liền được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Úc. Hiện nay cửa cuốn tấm liền được sử dụng phổ biến, cửa có nhiều tính năng ưu Việt hơn là mặt hạn chế