Chúng ta sẽ đi vào từng danh mục để trả lời câu hỏi cho khách hàng được rỏ, khi mua cửa cuốn khách hàng biết được để chọn lựa cho phù hợp với nhu cầu lắp đặt của mình.

1. Có mấy loại cửa cuốn: Ở đây chúng ta sẽ nói về các loại cửa cuốn sử dụng dân dụng còn các loại cửa cuốn cho công nghiệp nhà máy chuyên dụng sẻ không đề cấp đến trong bài viết này.