Tại sao cửa cuốn đài loàn không lắp được tự dừng vật cản? lý do bởi nan lá được cấu tạo 1 lớp các nan lá liên kết với nhau bằng khớp tròn, không phải khớp hở dạng móc như nan lá cửa cuốn đức nên không lắp đặt được hệ thống tự dừng trong như cửa cuốn đức. 


thiết bị vật cản rơ le ty đồng kết nối với bộ điều khiển trung tâm

Với chi phí giá rẻ như cửa cuốn đài loan hiện nay đòi hỏi chế độ lắp thêm có cả tự dừng vật cản thì nó không còn rẻ nữa, khách hàng sẻ lựa chọn sang loại cửa cuốn khác.

Khi cửa vận hành motor mà không có bộ tự dừng vật cản khi đóng cửa phải kiểm tra trước, nhưng cũng có rất nhiều người quên, đặc biệt cửa cuốn đài loan khi vướng phải vật cản sẻ gay ra những hu hỏng nặng nề cho nan lá cho dù sửa chữa kỹ lưỡng vẫn để lại những hậu quả như gây ra tiếng kêu lớn khó chịu khi vận hành, đó là chưa nói đến nguy hại cho người và tài sản.

Hiểu được nổi lo cho người sử dụng cửa cuốn đài loan HDDOOR đã sáng chế ra bộ tự dừng vật cản với chi phí còn thấp hơn bộ tự dừng vật cản đang lắp cho của cuốn đức khi khách hàng lắp đặt cửa cuốn đài loan tại HDDOOR.